Ansgar

Missionären Ansgar

Ansgar (801-865) var en tysk munk och missionär, som senare blev Ärkebiskop i Hamburg/Bremen. Han brukar kallas Nordens apostel och han är känd för att ha kristnat Sverige när han besökte vikingaorten Birka, utanför dagens Stockholm.

Fast han är känd för att ha kristnat Sverige, så misslyckades han faktiskt.

Han besökte Birka ca år 829-839, tillsammans med en annan munk, Witmar, och startar då en församling i Birka. Han åkte sedan hem till Tyskland och blev Ärkebiskop i Hamburg/Bremen, men när han återvände till Birka ca år 851-853 hade hans församling upplösts och han fick starta den på nytt.

Den återskapade församlingen överlevde inte heller speciellt länge. När Ärkebiskop Unni av Hamburg besökte Birka 930 finns inga tecken på att det funnits en kristen församling där. Istället verkar Sveriges kristnande ha skett sakta men säkert under lite längre tid. Det verkar inte finnas något specifikt år när Sverige officiellt blev kristet, utan kristendom och hedniska traditioner levde sida, vid sida under många hundra år.

Dock anses Ansgar vara den första missionären i Sverige.

Läs mer:

Sveriges kristnande

Ansgar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.