Regalskeppet Wasa sjunker

Regalskeppet Wasa (sjönk 10 augusti 1628) är nog Sveriges mest kända skepp och nog det Svenska skepp vi tycker om att berätta om, vi har till och med tagit upp det från sin vattniga placering på havets botten och skapat ett museum runt den. Därför kan det verka konstigt att vi upphöjt skeppet så mycket, när det hela är ett enda stort misslyckande!

När skeppet skulle byggas, var det först tänkt som ett annat typ av skepp, men ändrades till ett större krigsskepp efter byggnationen redan påbörjades. Skeppet var det största och tyngsta i flottan och för att visa hur imponerande Sverige var, fick den extra allt med dekoration. Ansvarig byggmästare Henrik Hybertsson dog dessutom innan den var klar, men hans fru Margareta Hybertsson tog över och slutförde skeppet. Redan innan Wasa var färdigbyggd varnade man att den inte var stabil, men kungen, Gustav II Adolf, ville få skeppet färdigt så fort det gick för sitt krig i Polen, så detta ignorerades.

När skeppet var klar och man utförde ett rutintest för stabilitet, underkändes den direkt, men efter att kungen ännu en gång gav påtryckningar om att han ville ha skeppet klart och även godkände skeppet, fick den ändå segla ut på sin jungfrufärd.

Jungfrufärden blev inte speciellt lång, bara ca 1300 meter, sen kantrade hela båten och sjönk.

Kungen krävde att den ansvariga skulle stå till svars, men då det var kungen själv som var ansvarig och godkänt skeppet, släppte man det snabbt och ingen blev dömd.

Läs mer om Regalskeppet Wasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.