Tryckfriheten och offentlighetsprincipen

Den svenska tryckfriheten och offentlighetsprincipen är den äldsta i världen och kom till 1766.

Offentlighetsprincipen betyder att alla dokument som skapas av en myndighet och som inte är känsliga för rikets säkerhet, kan vem som helst begära att få se och läsa. Tryckfriheten är rätten att trycka och sprida information, utan att den först måste godkännas av t.ex. en censur eller liknande.

Båda är grundlagskyddade i Sverige.

 

Sång Till Tryckfriheten

Den andra december 2016 var det precis 250 år sedan Sveriges, och världens, första tryckfrihetsförordning såg dagens ljus. Vi går på djupet och berättar hur denna lag kom till.

Gymnasielärarna Daniel Hermansson & Robin Olovsson brinner för rykande inaktuella händelser. Så bildades Historiepodden – ett magiskt gränsland där folkbildning & underhållning möts & bildar en sån där symbios som mellan träd och svampar… vadhetere… mykorrhiza! Just så, fast med historia då. Besök dem på Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.